شارژ کارت پیش پرداخت

شارژ کارت پیش پرداخت

 این قسمت ویژه دارندگان کارتهای پارسیان است

مراحل شارژ

1- شماره کارت مورد نظر برای شارژ  را وارد نمایید.

2- مبلغ شارژ مورد نیاز را وارد نمایید.

نکته: حداکثر مبلغ قابل شارژ 30 میلیون ریال می باشد.

 3-شماره کارت و رمز دوم  CVV2 و تاریخ انقضای کارت را وارد نمایید .

4- در صورت موفقیت تراکنش پیام ذیل برای شما نمایش داده می شود.

(درخواست شما با موفقیت ثبت شد. نتیجه از طیق پیام کوتاه برای شما ارسال می گردد).