منوی پذیرندگان

منوی پذیرندگان

دارندگان کارتخوان

این قسمت ویژه پذیرندگان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان است. پذیرنده؟ در این قسمت می توانید با وارد کردن کد پذیرنده و رمز عبور که برای شما ارسال می شود از خدمات این بخش شامل مشاهده ریز تراکنش های دستگاه های کارتخوان و... استفاده نماید.